ประเมินผลกระทบต่อ ศก. เมียนมา จากกรณีที่รัสเซียถูกมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก

18 Mar 2022
ประเมินผลกระทบต่อ ศก. เมียนมา จากกรณีที่รัสเซียถูกมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก

 ประเมินผลกระทบต่อ ศก. เมียนมา จากกรณีที่รัสเซียถูกมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก

สนข. DVB รายงานการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ ศก. ของ มม. จากความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซีย โดยประเมินว่า การคว่ำบาตรทาง ศก. จากชาติตะวันตกต่อรัสเซียไม่น่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ มม. แต่ มม. อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการค้า รปท.

จากการที่รัสเซียได้เริ่มปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครน สร้างความไม่พอใจให้กลุ่ม ปท. ตะวันตก เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป (อียู) เป็นต้น และส่งผลให้ ปท. เหล่านั้นออกมาตรการลงโทษทาง ศก. ต่อรัสเซียอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการตัดธนาคารรัสเซียออกจากระบบ SWIFT Code อย่างไรก็ดี ท่าทีของ กองทัพ มม. โน้มเอียงไปทางเห็นด้วยกับการที่รัสเซียใช้กำลังทางทหารต่อยูเครน รวมทั้งยังมีแผนการที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้าน ศก. การค้าและการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์ จึงอาจทำให้ มม. มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการลงโทษขั้นทุติยภูมิ (secondary sanctions) ในอนาคตด้วย

นอกจากนี้ ตามที่มีกระแสข่าวว่า นายทหารระดับสูงในกองทัพ มม. อาจมีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารรัสเซียนั้น ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า คนกลุ่มนี้น่าจะฝากเงินที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือจีนมากกว่า เนื่องจากรัสเซียไม่ได้เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนทางการเงินของโลก รัสเซียเป็น ปท. ที่มี คสพ. ที่ดีกับกองทัพ มม. โดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่ผ่านมา กองทัพ มม. ส่งบุคลากรไปศึกษาที่รัสเซีย รวมทั้งมี คสพ. ในการซื้อขายอาวุธ ในส่วนของการค้า รปท. ตั้งแต่ กองทัพเข้าควบคุมอำนาจในการบริหาร ปท. ก็ใช้ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้า (Barter Trade System) กับรัสเซีย โดย มม. ส่งออกสินค้าทางการเกษตรและอาหารให้รัสเซียเพื่อแลกกับน้ำมันดิบ นอกจากนี้ รัสเซียยังแสดงความสนใจที่จะเข้ามาดำเนินโครงการท่าเรือน้ำลึกใน มม.

ข้อมูลสถิติของ ก. การลงทุนและ คสพ. ศก. รปท. มม. พบว่า รัสเซียเป็น ปท. ที่ลงทุนใน มม. ลำดับที่ ๒๒ มีมูลค่าการลงทุน ๙๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๑ ของการลงทุนจาก ตปท. ทั้งหมดใน มม. นอกจากนี้ รัสเซียไม่ได้เป็น ปท. คู่ค้าลำดับต้น ๆ ของ มม. ด้วย

ที่มา: เว็บไซต์ สนพ. DVB วันที่ ๑ มีนาคม ๖๕
      
https://burmese.dvb.no/archives/519593

« Back to Result


Related News