ค่าครองชีพใน มม. ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

18 Mar 2022

ค่าครองชีพใน มม. ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงใน มม. ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก โดยราคาเมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๕ เบนซิน ๙๒ ลิตรละ ๒,๑๓๐ จั๊ต เบนซิน ๙๕ ลิตรละ ๒,๑๙๕ จั๊ต ดีเซลลิตรละ ๒,๓๒๕ จั๊ต และดีเซลพรีเมียมลิตรละ ๒,๓๓๕ จั๊ต ทำให้ต้นทุนใน       การขนส่งสินค้าใน มม. เพิ่มขึ้นมาก และส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของ ปชช.

ในด้านสินค้าบริโภค ผู้ประกอบการหลายรายใน มม. มีข้อคิดเห็นว่า นับตั้งแต่สภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) ได้ออกข้อกำหนดในการจำกัดปริมาณนำเข้าน้ำมันปาล์ม กอปรกับค่าเงินจั๊ตที่อ่อนค่าลงอย่างมาก ทำให้ราคาขายน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นจาก ๓,๐๐๐ จั๊ตต่อ Viss (อัตราการชั่งท้องถิ่น ๑ Viss เท่ากับ ๑.๖๓๒๙๓ กก.) มาอยู่ที่ ๘,๐๐๐ จั๊ต อีกทั้งน้ำมันถั่วเหลืองที่ผลิตใน ปท. ก็มีราคาเพิ่มสูงขึ้นจากต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สมาคมผู้ประกอบการค้าน้ำมัน มม.
ได้แนะนำให้ ปชช. ใช้น้ำมันอย่างประหยัดและควรลดการปริมาณการใช้น้ำมันในอาหารลง

ผู้ประกอบการร้านขายอาหารสำเร็จรายงานต่อสื่อท้องถิ่นว่า สินค้าบริโภคขั้นพื้นฐานใน มม. มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระทบต่อยอดขายในแต่ละวันด้วย ปัจจุบัน ราคาหัวหอมแดงเพิ่มสูงขึ้นจาก ๘๗๕ จั๊ต เป็น ๑,๑๐๐ จั๊ต กระเทียมและพริกสดเพิ่มขึ้นเป็น ๖,๑๑๑ จั๊ต ต่อ Viss นอกจากนี้ สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันอื่น ๆ มีราคาสูงขึ้นประมาณสองเท่า เช่น สบู่ น้ำยาล้างจาน กาแฟ ชา เป็นต้น ร้านขายอาหารสำเร็จรูปและรายขายของชำจำนวนมากได้รับผลกระทบอย่างมากจากต้นทุนประกอบการที่สูงขึ้น หลายแห่งจำต้องปิดกิจการเนื่องจากแบกรับต้นทุนไม่ไหว ผู้ประกอบการบางรายเปิดเผยว่า ทุกวันนี้ กำไรจากผลประกอบการกลายเป็นต้นทุนสำหรับวันถัดไป และถึงแม้จะปรับตัวขายสินค้าทางออนไลน์ ก็ต้องแบกรับต้นทุนจากค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่สูงและปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง

เมื่อเดือน ม.ค. ๖๕ ธนาคารกลาง มม. (CBM) ได้ขายเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง มูลค่า ๑๔๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นหนึ่งในความพยายามของ CBM ในการรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนและควบคุมค่าครองชีพไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ทางการ มม. ได้จัดโครงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ปชช. ในราคาพิเศษ แต่มาตรการดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ที่มา: Irrawaddy News วันที่ ๘ มีนาคม ๖๕
      
https://burma.irrawaddy.com/news/2022/03/08/250389.html

« Back to Result


Related News