สถานเอกอัครราชทูตฯ เน้นนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

3 เมษายน 2561
สถานเอกอัครราชทูตฯ เน้นนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม๒๕๖๑นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูตพร้อมด้วย     นายผกายเนติ์ เล่งอี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ และนางสาววาลิกา อภยะศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ได้ให้การต้อนและบรรยายสรุปแก่รับคณะนักธุรกิจไทยที่เข้าร่วมหลักสูตร AEC Business Leader รุ่นที่ ๓ ของธนาคารกรุงเทพ จำนวน ๔๑ คนโดย อัครราชทูตได้เน้นเรื่องนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะผ่านกลไกความร่วมมือต่าง ๆ ในระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมา เช่น คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม และคณะกรรมการ ร่วมด้านการค้า และในเวทีระหว่างประเทศด้วย เช่น อาเซียนและสหประชาชาติ รวมทั้งสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวในระบบเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ตลาดการค้าเมียนมามีความสำคัญต่อไทย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงแผนจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมาในปี ๒๕๖๑ ซึ่งรวมถึงงานสัมมนา “Myanmar Insight 2018” ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวถึงโอกาสด้านเศรษฐกิจของไทยในเมียนมา เนื่องจากการขยายตัวของตลาดผู้บริโภค และประชากรวัยทำงานที่สูง โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าฯ เสนอแนะให้นักธุรกิจไทยพบหารือกับสหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา(Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry - UMFCCI) คณะกรรมการการลงทุนของเมียนมา (Myanmar Investment Commission - MIC) และสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา(Thai Business Association of Myanmar – TBAM)

For further information, please click: Press Release - 30 March 2018 - Bangkok Bank delegation

« Back to Result