เอกอัครราชทูตนำคณะนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงานส่งเสริมการลงทุนของรัฐคยา

30 พฤษภาคม 2561
เอกอัครราชทูตนำคณะนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงานส่งเสริมการลงทุนของรัฐคยา
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงานส่งเสริมการลงทุนของรัฐคยา (Kayah State Investment Forum) ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมา (Myanmar Investment Commission - MIC) ด้วยความร่วมมือกับรัฐบาลรัฐคยาและคณะกรรมการการลงทุนของรัฐคยา โดยงานดังกล่าวได้เน้นสาขาการลงทุนที่รัฐบาลรัฐคยาให้ความสำคัญ ได้แก่ (1) การเกษตร (2) เหมืองแร่ (3) การโรงแรมและการท่องเที่ยว และ (4) ภาคอุตสาหกรรม

ในงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุนของรัฐคยา มีนาย L Phaung Cho มุขมนตรีรัฐคยา และนาย Maung Maung Win รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการคลัง เป็นประธานร่วมเปิดงาน โดยมีรัฐมนตรีรัฐคยา เลขาธิการคณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมา รวมทั้งคณะทูตต่างประเทศจากกรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมงานงานด้วย

For further information, please click: PR - Kayah Investment Forum


« Back to Result