เอกอัครราชทูตณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมา ที่งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018

11 มิถุนายน 2561
เอกอัครราชทูตณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมา ที่งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง        ได้กล่าวเปิดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 ร่วมกับนาย Aung Soeอธิบดีองค์กรส่งเสริมการค้าของเมียนมา (Myanmar Trade Promotion Organization) ณ งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อจัดแสดงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากไทย รวมทั้งส่งเสริมเครือข่ายและความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างไทยกับเมียนมาโดยมีบริษัทเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ๑๐๐ บริษัท จากสาขาที่หลากหลาย อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สินค้าบรรจุภัณฑ์ สินค้าใช้ในบ้าน สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์เป็นต้นFor further information, please click: Press Release - 10 June 2018 - Top Thai Brands


« Back to Result