สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาแก่คณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 สิงหาคม 2561
สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาแก่คณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วย   นายณรงค์ บุญเสถียรวงค์ อัครราชทูต นางสาววาลิกา อภยะศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ นายสรศักดิ์ กีระติโชคชัยกุล นายกสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) และนายณัฐวิณ พงษ์เภตรารัตน์ รองนายก TBAM ได้ให้การต้อนรับ รศ. กิตติ สิริพัลลภ และคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สรุปให้คณะทราบเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมาในปี ๒๕๖๑ รวมทั้งกล่าวถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับเมียนมา โดยนาง Aung San Suu Kyi ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียน และนาย Win Myint ประธานาธิบดีเมียนมาต่างเยือนไทยเป็นประเทศแรกภายหลังการรับตำแหน่ง


For further information, please click: Press release - 8 Aug 2018 - Thammasat University delegation


« Back to Result