อุปทูตแสดงความยินดีกับโรงงานใหม่ของบริษัท SCI Metal Tech ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา

21 สิงหาคม 2561
อุปทูตแสดงความยินดีกับโรงงานใหม่ของบริษัท SCI Metal Tech ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายณรงค์ บุญเสถียรวงค์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดโรงงานใหม่ของบริษัท SCI Metal Tech ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา พร้อมด้วยนาง Cho Cho Wynn รองประธานคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา นาย Aung Soe Tha ประธานบริษัท Myanmar Japan Thilawa Development Ltd. ผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนากรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย และนายนพพล มิลินทางกูร ประธานกรรมการบริษัท SCI Electric Public Company Limitedซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ SCI Metal Tech

 

          อุปทูตได้แสดงความยินดีกับบริษัท SCI Metal Tech รวมทั้งยินดีที่ไทยเป็นนักลงทุนอันดับ ๒ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา โดยมีบริษัทไทยลงทุนอยู่ ๑๔ บริษัท นอกจากนั้น อุปทูตได้กล่าวถึงการที่บริษัท SCIMetal Tech สร้างโรงงานที่ทันสมัยได้ตามมาตรฐานสากล ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเหล็ก ซึ่งถือเป็นการนำนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลไทยไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มและที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนธุรกิจจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นโยบาย Thailand 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข็งขันด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมศักยภาพของเศรษฐกิจในระยะยาว และเป็นนโยบายที่ไทยพร้อมจะแบ่งปันและร่วมมือกับเมียนมาเพื่อเสริมสร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-เมียนมาต่อไป

 

ท้ายสุด อุปทูตได้เน้นเรื่องการที่ไทยมองเมียนมาเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ    ที่พร้อมส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจร่วมไปด้วยกันตามนโยบายของรัฐบาลไทย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนให้บริษัทไทยในเมียนมาคืนกำไรสู่ชุมชมท้องถิ่นด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ด้วยเช่นกัน

 

****************************************


« Back to Result