สถานเอกอัครราชทูตฯ นำคณะนักธุรกิจไทยไปพบหารือกับกระทรวงด้านเศรษฐกิจของเมียนมา

11 กันยายน 2561
สถานเอกอัครราชทูตฯ นำคณะนักธุรกิจไทยไปพบหารือกับกระทรวงด้านเศรษฐกิจของเมียนมา

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูต ได้นำสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar - TBAM) พร้อมสมาชิก 24 บริษัท ไปพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงด้านเศรษฐกิจของเมียนมาที่กรุงเนปิดอ เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยได้แนะนำตัว และรับฟังเรื่องนโยบายด้านเศรษฐกิจ กฏหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และโอกาสการค้าการลงทุน โดยตรงจากผู้กำหนดนโยบาย

การนำนักธุรกิจไทยไปพบหารือกับกระทรวงด้านเศรษฐกิจของเมียนมาดังกล่าวเป็นกิจกรรมประจำปีระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กับ TBAM เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ซึ่งเป็น Natural Strategic Partner ของไทย พร้อมกันไปกับการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน การขยายโอกาสการค้าการลงทุน และต่อยอดความเชื่อมโยงในภูมิภาค

ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ คณะได้พบหารือและรับประทานอาหารกลางวันกับ (1) นาย Thaung Tun รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐบาลกลางเมียนมา และประธานคณะกรรมการการลงทุนเมียนมา (Myanmar Investment Commission - MIC) (2) นาย Han Zaw รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้าง (3) นาง Daw Tin Aye Han รองอธิบดี กรมบริหารการลงทุนและบริษัท (4) นาย Minn Minn รองอธิบดี กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ (5) นาย Khin Maung Win ผู้จัดการรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้า และ (6) นาย Win Maw รองอธิบดี กรมวางแผนด้านนำ้มันและก๊าซ กระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน


« Back to Result