เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างไทยกับเมียนมา ในงาน Secutech Forum Yangon

28 กันยายน 2561
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างไทยกับเมียนมา ในงาน Secutech Forum Yangon

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวปาฐกถาเรื่อง โอกาสด้านธุรกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมา ในงาน Secutech Forum Yangon จัดโดยบริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านระบบรักษาความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์เรื่องงาน “Secutech Thailand 2018” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

 

ในคำกล่าวของเอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาเพื่อให้บรรลุเศรษฐกิจ ๔.๐ หรือ เศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และกล่าวถึงการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจของเมียนมา ตลอดจนโอกาสการลงทุนในช่วง ๒ – ๓ ปี ที่ผ่านมา อาทิ กฎหมายการลงทุนของเมียนมา และกฎหมายบริษัทของเมียนมา รวมทั้งสาขาการลงทุนที่รัฐบาลเมียนมาให้ความสำคัญ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า และโทรคมนาคม นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นเรื่องหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ (Natural Strategic Partnership) ระหว่างไทยกับเมียนมา จุดแข็งของเมียนมาด้านที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างตลาดใหญ่ของอินเดียและจีน และการที่เมียนมาเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ระเบียงเศรษฐกิจทางใต้ และโครงการถนนสามฝ่ายอินเดีย-เมียนมา-ไทย สุดท้าย เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของเมียนมาด้านที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์และความเชื่อมโยง


« Back to Result