เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Rakhine Investment Fair 2019 และเดินทางสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจของรัฐยะไข่

27 กุมภาพันธ์ 2562
เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Rakhine Investment Fair 2019 และเดินทางสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจของรัฐยะไข่

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยจากสมาคมธุรกิจไทยในเมียนมา เข้าร่วมงาน “Rakhine Investment Fair 2019” ณ โรงแรม Jasmine Ngapali Resort Hotel หาดงาปาลี เมือง Thandwe รัฐยะไข่

 

งานดังกล่าวนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐยะไข่ โดยมีนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเป็นประธานและกล่าวเปิดงาน  ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์คือการแสวงหาโอกาส พัฒนา และส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่รัฐยะไข่ ด้วยการแสดงศักยภาพด้านต่าง ๆ ของรัฐยะไข่ให้แก่นักลงทุน รวมทั้งการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับนักธุรกิจในพื้นที่

 

ในกำหนดการของงาน ได้มีการลงนามบันทึกความตกลง (Expression of Interest-EOI) ระหว่าง Institute of Business Economics Research and Development (IBERD) Foundation ของไทยกับรัฐบาลรัฐยะไข่สำหรับการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหลายสาขา ซึ่งมีภาคเอกชนไทยเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อโอกาสในการขยายความร่วมมือไปสู่การทำธุรกิจร่วมกันต่อไป เช่น การประมง การทำฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง การพัฒนาห้องเย็นเพื่อเก็บสินค้า พลังงานทดแทน เป็นต้น โดยมีเอกอัครราชทูตเป็นสักขีพยานด้วย

 

ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะผู้แทนภาคเอกชนไทย ได้เข้าพบหารือกับ (๑) นาย ตอง ทุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเมียนมา พร้อมด้วย ศ.ดร.อ่อง ทุน เต็ด ประธาน Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine (UEHRD) และ (๒) นายญี ปู มุขมนตรีรัฐยะไข่ พร้อมด้วยรัฐมนตรีวางแผนและการคลังของรัฐยะไข่

 

ต่อมาระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยจากสมาคมธุรกิจไทยในเมียนมา เดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจของรัฐยะไข่ ตามโครงการศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยได้เดินทางไปยังเมืองจ้าวก์พิว และได้รับฟังบรรยายสรุป รวมทั้งสำรวจเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกจ้าวก์พิว นอกจากนั้น คณะยังได้เดินทางไปต่อยังเมืองซิตต่วย ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐยะไข่ เพื่อสำรวจตลาดและศึกษาช่องทางด้านเศรษฐกิจด้วย

 


« Back to Result