เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลอายุอินเตอร์เนชั่นแนล กรุงย่างกุ้ง

19 มีนาคม 2562
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลอายุอินเตอร์เนชั่นแนล กรุงย่างกุ้ง

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลอายุอินเตอร์เนชั่นแนล กรุงย่างกุ้ง โดยมีผู้แทนระดับสูงของเมียนมา ได้แก่ ดร. MyintHtweรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาเมียนมา และนาย Phyo Min Thein มุขมนตรีภาคย่างกุ้ง
รวมทั้ง ดร.บุญ วนาสิน ประธานบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนาย
Nay Lynn Oo
ประธานโรงพยาบาลอายุอินเตอร์เนชั่นแนล กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมพิธีเปิด

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวแสดงความยินดีต่อการเปิด โรงพยาบาลอายุอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจของไทยและเมียนมาโรงพยาบาลอายุอินเตอร์เนชั่นแนลจะเป็น
ส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคบริการด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่มีมาตรฐานสูงและเข้าถึงได้
ในเมียนมาซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ ๔ ในแผนพัฒนาเมียนมาอย่างยั่งยืน
(Myanmar Sustainable Development Plan – MSDP (2018 -2030)) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมในสังคมศตวรรษที่ ๒๑ อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ผลักดัน

โรงพยาบาลอายุอินเตอร์เนชั่นแนล กรุงย่างกุ้ง เป็นโรงพยาบาลที่เกิดจากความร่วมมือของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ของไทย และบริษัท Ga Mone Pwint ของเมียนมา โรงพยาบาลดังกล่าวเป็นโรงพยาบาลขนาด ๒๐๐ เตียง ให้บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย อาทิ ศูนย์โรคหัวใจ
ศูนย์โรคตับ คลินิกหู คอ จมูก คลินิกโรคประสาท และแผนกกายภาพบำบัด ตลอดจนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ซึ่งที่ผ่านมา โรงพยาบาลของไทยได้รับการยอมรับจากชาวเมียนมา ทั้งในด้านคุณภาพความทันสมัยด้านการแพทย์และบริการการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยที่อบอุ่นเป็นกันเอง


« Back to Result