เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมพิธีฉลอง ครบรอบ ๓๐ ปี การลงทุนในเมียนมา ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิต

10 กรกฎาคม 2562
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมพิธีฉลอง ครบรอบ ๓๐ ปี การลงทุนในเมียนมา ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิต
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ร่วมพิธีฉลองครบรอบ ๓๐ ปี ของการลงทุนของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิต (ปตท. สผ.) ในเมียนมา ในโอกาสนี้ ผู้แทนระดับสูงของประเทศไทย คือ ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมทั้งผู้แทนภาครัฐและเอกชนข
องไทยและเมียนมาได้ให้เกียรติร่วมการฉลองความสำเร็จดังกล่าว

ปตท. สผ. ได้เข้ามาลงทุนในการสำรวจและผลิ
ตก๊าซธรรมชาติในเมียนมามายาวนานกว่า ๓๐ ปี ในปัจจุบัน ปตท. สผ. มีโครงการในเมียนมาทั้งสิ้น ๗ โครงการ ประกอบด้วย แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ
๓ โครงการ และโครงการสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชา
ติ ๔ โครงการ ในบริเวณอ่าวเมาะตะมะและบนฝั่งเมียนมา

« Back to Result