เอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตของกลุ่มประเทศอาเซียนประจำเมียนมา เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศเมียนมา

23 กรกฎาคม 2562
เอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตของกลุ่มประเทศอาเซียนประจำเมียนมา  เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศเมียนมา

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตของกลุ่มประเทศอาเซียนประจำเมียนมา
ได้เข้าเยี่ยมคารวะร่วม (Joint Courtesy Call) กับนายตอง ตุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศเมียนมาและประธานคณะกรรมการการลงทุนเมียนมา (Myanmar Investment Commission – MIC) โดยมีนาย Zaw Min Win ประธานสหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรม มม. (Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry – UMFCCI) ดร. Aung Tun Thetกรรมการ MIC และเลขาธิการUnion Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine (UEHRD) นาย Aye Lwin กรรมการ MIC และ ดร. Marlar Myo Nyunt
รองอธิบดีกรมบริหารการลงทุนและบริษัท (
Directorate of Investment and Company Administration – DICA) เข้าร่วมด้วยณ โรงแรม Novotel Yangon Max กรุงย่างกุ้ง

          การหารือเต็มไปด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร โดยฝ่ายเมียนมาเน้นย้ำพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของเมียนมา ได้แก่ การประกาศแผนพัฒนาเมียนมาอย่างยั่งยืน (Myanmar Sustainable Development Plan – MSDP) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนต่างประเทศเข้าไปลงทุนในเมียนมา ฝ่ายเมียนมายังแสดงความชื่นชมต่อการลงทุนในเมียนมาของภาคเอกชนจากกลุ่มประเทศอาเซียนและพร้อมที่จะจัดกิจกรรมต่อยอดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนต่อไปในอนาคต


« Back to Result