งานสัมมนาพิเศษ หัวข้อ "5 Key Investment Sectors by Thai Investors in Myanmar"

29 มกราคม 2563
งานสัมมนาพิเศษ หัวข้อ "5 Key Investment Sectors by Thai Investors in Myanmar"

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ หัวข้อ "5 Key Investment Sectors by Thai Investors in Myanmar" ซึ่งเป็นงานสัมมนาพิเศษที่สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาจัดให้แก่สมาชิกสมาคม และ ผู้จัดร่วม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ทางสมาคมฯ งานสัมมนาครั้งนี้ คือภาคต่อจากงานสัมมนา Myanmar Insight 2019 ทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก ท่าน Daw Tin Aye Han, DDG of DICA และ วิทยากรพิเศษจากภาคเอกชนทั้งไทยและเมียนมา

https://www.facebook.com/tbamsince1997/posts/1418223875022363


« Back to Result