พิธีรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 300,000 ชิ้น (จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) จำกัด) และชุด PPE จำนวน 200 ชุด (จากบริษัทลิเบอร์ตี้ การ์เมนท์ จำกัด) ให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และประชาชนที่มีความต้องการในรัฐยะไข่ผ่านทางออนไลน์

26 ตุลาคม 2563
พิธีรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 300,000 ชิ้น (จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) จำกัด) และชุด PPE จำนวน 200 ชุด (จากบริษัทลิเบอร์ตี้ การ์เมนท์ จำกัด) ให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และประชาชนที่มีความต้องการในรัฐยะไข่ผ่านทางออนไลน์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วยนายปรัชญา เปลี่ยนภักดี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท Myanmar C.P. Livestock เป็นผู้แทนมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 300,000 ชิ้น (จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) จำกัด) และชุด PPE จำนวน 200 ชุด (จากบริษัทลิเบอร์ตี้ การ์เมนท์ จำกัด) ผ่านทางออนไลน์ให้แก่ฝ่ายเมียนมา โดยมีนาย Ko Ko Naing ปลัดกระทรวงสวัสดิการสังคม การบรรเทาทุกข์ และการตั้งถิ่นฐานใหม่ นาย Kyaw Aye Thein รัฐมนตรีกระทรวงวางแผนและการคลังของรัฐยะไข่ ศ.ดร. Aung Tun Thet หัวหน้าผู้ประสานงาน Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement, and Development (UEHRD) เป็นผู้แทนระดับสูงของฝ่ายเมียนมาเข้าร่วมพิธีรับมอบดังกล่าว โดยองค์กร We Love Rakhineจะเป็นผู้นำส่งหน้ากากและชุด PPE ดังกล่าวไปให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และประชาชนที่มีความต้องการในรัฐยะไข่ เพื่อเป็นกำลังใจจากชาวไทยสู่ชาวเมียนมาในรัฐยะไข่ในการรับมือกับโควิด-19 ต่อไป 


https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyYangon/posts/740262579895438


« Back to Result