การเข้าร่วมพิธีบริจาคเงินและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

10 ธันวาคม 2563
การเข้าร่วมพิธีบริจาคเงินและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อ 10 ธันวาคม 2563 นางกนกวรรณ เพ่งสุวรรณ อัครราชทูต เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมพิธีบริจาคเงินและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากสมาคมมิตรภาพสตรีเมียนมา - อาเซียน (Myanmar - ASEAN Women’s Friendship Association: MAWFA) และมูลนิธิ Nay Oak มอบแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตตอนเหนือของภาคย่างกุ้ง แห่ง.

สมาคมมิตรภาพสตรีเมียนมา - อาเซียน ได้บริจาคเงิน ล้านจั๊ต (ประมาณ 68,500 บาท) จากกองทุนสมาคมฯ และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมสนับสนุนชุดกาวน์แบบใช้ครั้งเดียว พร้อมปลอกสวมป้องกันแขนและขา 1,000 ชุด มูลค่า 1,371,000 ล้านจั๊ต (ประมาณ 31,000 บาท) โดยชุดกาวน์และปลอกสวมป้องกันแขนและขาดังกล่าวเป็นหนึ่งของอุปกรณ์ที่บริษัท Bags and Gloves ในประเทศไทย ได้มอบให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยแจกจ่ายแก่หน่วยงานเมียนมาที่มีความต้องการเพื่อแสดงไมตรีจิตระหว่างสองประเทศ


« Back to Result