เอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

9 ตุลาคม 2560
เอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน “Amazing Thailand Roadshow to Myanmar 2017” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ที่โรงแรม Novotel Yangon Max โดยมีผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมจำนวน๓๕ ราย และ     ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเมียนมาเข้าร่วม ๑๔๘ ราย

For further information, please click: PR - 6 Oct 2017 - Amb promotes knowledge sharing in tourism industry(Eng)

« Back to Result