สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมภาคการก่อสร้างของเมียนมาและสาขาที่เกี่ยวข้อง

9 ตุลาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมภาคการก่อสร้างของเมียนมาและสาขาที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดงาน Myanmar Build & Décor 2017 ครั้งที่ ๔ จัดโดยบริษัทIndex Creative Villageโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ขยายโอกาสการค้าและการลงทุนในสาขาก่อสร้าง อุตสาหกรรมการออกแบบการตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ โดยงานครั้งนี้จัดที่ Myanmar Event Park และมีการแสดงสินค้ากว่า ๒๐๐ แบรนด์จากบริษัทท้องถิ่นและบริษัทต่างชาติ ซึ่งรวมถึงบริษัทจากไทย จีน สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ทั้งนี้ หน่วยงานเมียนมาที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับงานดังกล่าว โดยนาย Aung Myintประธานสมาคมวิศวกรรมแห่งเมียนมานาย Sun Ooประธานสมาคมสถาปัตย์เมียนมา นาย Nyein Aung ประธานสมาคมสถาบันด้านเทคนิคของรัฐบาลเมียนมา นาย Tin Aung เลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการสาขาการก่อสร้างเมียนมา และนาง MiMi Tin ผู้อำนวยการจากกระทรวงก่อสร้างเมียนมาได้เข้าร่วมงานฯ ด้วย


For further information, please click: PR - 6 Oct 2017 - Myanmar Build & Decor 2017


« Back to Result