สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงย่างกุ้ง ขยายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับรัฐบาลภาคมัณฑะเลย์

25 ตุลาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงย่างกุ้ง ขยายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับรัฐบาลภาคมัณฑะเลย์
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะนักธุรกิจไทย จำนวน ๑๖ คน พร้อมผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าเยี่ยมคารวะ Dr. Zaw Myint Maung มุขมนตรีภาคมัณฑะเลย์เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสการค้าการลงทุน โดยคณะนักธุรกิจไทยมาจากสาขาก่อสร้าง โทรคมนาคมและสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน การเงินและประกันภัย และฝ่ายเมียนมามีDr. Ye Lwinนายกเทศมนตรีเมืองมัณฑะเลย์      และรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เช่น นาย Myat Thu รัฐมนตรีวางแผนและการคลัง นาย Zarni Aung รัฐมนตรีไฟฟ้า พลังงาน และการก่อสร้าง และนาย Myo Thit รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมหารือด้วย

For further information, please click: PR - 19 Oct 2017 - Meeting with Mandalay Chief Minister on 10 October 2017


« Back to Result