เอกอัครราชทูตนำคณะนักธุรกิจไทยเข้าพบหารือกับภาครัฐและภาคเอกชนรัฐกะเหรี่ยง

13 ธันวาคม 2560
เอกอัครราชทูตนำคณะนักธุรกิจไทยเข้าพบหารือกับภาครัฐและภาคเอกชนรัฐกะเหรี่ยง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งได้นำคณะนักธุรกิจไทย จำนวน 16 คน เข้าเยี่ยมคารวะนาง Nang Khin Htwe Myintมุขมนตรีรัฐกะเหรี่ยง และนาย Saw Han Aye ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมรัฐกะเหรี่ยง ที่เมืองพะอันเมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยงเพื่อรับฟังนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลรัฐกะเหรี่ยงและสาขาที่รัฐกะเหรี่ยงให้ความสำคัญ รวมทั้งศึกษาโอกาสความร่วมมือของนักธุรกิจไทยในรัฐกะเหรี่ยงตลอดจนเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยได้นำเสนอสินค้าและบริการที่รัฐกะเหรี่ยงให้ความสนใจ


« Back to Result