เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาให้แก่คณะนักธุรกิจไทย

17 มกราคม 2561
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาให้แก่คณะนักธุรกิจไทย

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้งและสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา ได้ให้การต้อนรับนายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะโดยเอกอัครราชทูตฯได้บรรยายเรื่องภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา ซึ่งรวมถึงนโยบายของรัฐบาลไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน นโยบายต่อประเทศเมียนมา รวมทั้งการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในพื้นที่ที่ลงทุน แบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาภาคการเงิน ตลอดจนส่งเสริมการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนประเทศอื่น ๆ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมา


For further information, please click: 16 Jan 2018 - Meeting with Thai Chamber of Commerce and Board of Trade


« Back to Result