สถานเอกอัครราชทูตฯ ชี้แจงเรื่องโอกาสการลงทุนในสาขาไฟฟ้าให้แก่คณะนักธุรกิจไทย

19 มกราคม 2561
สถานเอกอัครราชทูตฯ ชี้แจงเรื่องโอกาสการลงทุนในสาขาไฟฟ้าให้แก่คณะนักธุรกิจไทย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ให้การต้อนรับนายปัญญา วุฒิประจักษ์ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีและคณะโดยอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเรื่องนโยบายและทิศทางการลงทุนด้านไฟฟ้าใน เมียนมา โดยเน้นเรื่องความสำคัญของธุรกิจไฟฟ้าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของเมียนมา รวมทั้งศักยภาพของรัฐต่าง ๆ ของเมียนมาที่ติดกับชายแดนไทยในการลงทุนด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานน้ำ นอกจากนี้ อัครราชทูตฯ ยังได้ผลักดันให้นักลงทุนไทยดำเนินงานตามแนวปฏิบัติด้านธุรกิจที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการลงทุน รวมทั้งการจัดกิจกรรม CSR ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในเมียนมา


For further information, please click: Press Release - 17 Jan 2018 - Meeting with Kanchanaburi Chamber of Commerce


« Back to Result