สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมฉลองครบรอบ ๑ ปี ของสมาคมเหล็กเมียนมา

30 มกราคม 2561
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมฉลองครบรอบ ๑ ปี ของสมาคมเหล็กเมียนมา

เมื่อวันที่ ๒๗มกราคม ๒๕๖๑นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ร่วมงานฉลองครบรอบ ๑ปี ของสมาคมเหล็กเมียนมาซึ่งเป็นหนึ่งในกว่า ๗๐สมาคมภายใต้สัมพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา (UMFCCI) ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมา มุขมนตรีภาคย่างกุ้ง และประธาน UMFCCI ได้ให้เกียรติร่วมงานด้วย สถานเอกอัครราชทูตฯได้ แสดงความยินดีกับสมาคมเหล็กเมียนมา และ UMFCCI ซึ่งได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และขอให้ UMFCCI ประสบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป


For further information, please click: Press Release - 29 Jan 2018 - First Anniversary Myanmar Steel Association


« Back to Result