สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมรำลึกครบรอบ ๑๐๙ ปี ของวันเกิดอู ถั่น

30 มกราคม 2561
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมรำลึกครบรอบ ๑๐๙ ปี ของวันเกิดอู ถั่น

เมื่อวันที่ ๒๘มกราคม ๒๕๖๑นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ร่วมงาน U Thant Memorial Lecture ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๘ที่ U Thant House โดยถือเป็นโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ ๑๐๙ของอู ถั่น (U Thant) อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) สำหรับ Guest lecturer ในปีนี้ Dr. NoeleenHeyzerอดีตรองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) และเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ได้บรรยายเรื่อง ความเป็นผู้นำเพื่อสันติภาพและการแบ่งปันความเจริญรุ่งเรืองเพื่อรำลึกถึง อู ถั่น ที่ได้สนับสนุนและให้ความสำคัญกับสันติภาพ การเคารพความแตกต่างและความหลากหลาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนบทบาทของนาย อู ถั่น ในฐานะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนแรกจากทวีปเอเชีย

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงร่วมกับ U Thant House และชาวเมียนมา ในการรำลึกถึงรัฐบุรุษคนสำคัญของประเทศ


For further information, please click: Press Release - 29 Jan 2018 - U Thant Memorial Lecture


« Back to Result