10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนลุยตลาดเมียนมาร์

4 กันยายน 2558
10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนลุยตลาดเมียนมาร์

10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนลุยตลาดเมียนมาร์ จากสมาคมนักธุรกิจไทย ในเมียนมาร์
 
  1. ตรวจสอบความพร้อมของท่านก่อนการลงทุนในเมียนมาร์ + ปัจจัยการลงทุน เช่น เงินทุน ที่ดิน บุคลากร หุ้นส่วนธุรกิจ
  2. รู้รอบกฏหมาย ภาษี บัญชี และข้อบังคับต่างๆในการทำธุรกิจในเมียนมาร์
  3. การศึกษาตลาดเชิงลึก การเก็บข้อมูลการลงทุน ข้อมูลทางการตลาด และนำมาวางกลยุทธ์ทางการตลาด
  4. พฤติกรรมผู้บริโภคประเพณี วัฒนธรรม ธรรมเนียบปฏิบัติทางการค้าในเมียนมาร์
  5. โอกาสทองของธุรกิจบริการในเมียนมาร์
  6. รอบรู้ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ภาคปฏิบัติในเมียนมาร์
  7. การย้ายฐานการผลิตมาที่เมียนมาร์ดีจริงหรือ!!!
  8. เคล็ดลับการประสานงาน ติดต่อ และขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในเมียนมาร์
  9. ประเด็นที่มีความอ่อนไหวและควรหลีกเลี่ยงเมื่อทำงานในเมียนมาร์
  10. การตอบแทนทางสังคมและการมีธรรมาภิบาลทางการค้าในเมียนมาร์ (Corporate Social Responsibility – CSR)
เพื่อดูรายละเอียด ของ ข้อมูล คลิก ที่นี่ 10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนลุยตลาดเมียนมาร์


« Back to Result