กระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมารับสมัครผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในภาคย่างกุ้ง

23 มิถุนายน 2563
กระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมารับสมัครผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในภาคย่างกุ้ง


เมื่อ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ธนาคารโลกได้อนุมัติเงินสนับสนุนเมียนมาภายใต้ Investment Project Financing (IPF)  ให้แก่โครงการ “Myanmar Power System Efficiency and Resilience Project” หมายเลขโครงการ P162151 มูลค่า ๓๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ การก่อสร้างในโครงการดังกล่าวกำหนดเสร็จสิ้นการก่อสร้างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ 

ดังนั้น เมื่อ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ กระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมาได้ประกาศเชิญผู้รับเหมาเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Ywama (Ywama Combined Cycle Gas Turbine Power Plant) แห่งใหม่ที่มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น ๓๐๐ เมกะวัตต์เขตอินเส่ง ภาคย่างกุ้ง สาระสำคัญ ดังนี้

- ผู้รับเหมาต้องดำเนินกระบวนการก่อสร้าง ตั้งแต่การรื้อทำลายโรงไฟฟ้าเดิม การจัดการทางวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง การก่อสร้างและการติดตั้งอุปกรณ์ และการทดสอบการทำงานทั้งระบบ ในการนี้ ผู้รับเหมาจะต้องก่อสร้างให้เสร็จภายใน ๓ ปี (๓๖ เดือน)

- ผู้รับเหมาที่สนใจจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของ Procurement Regulations for IPF Borrowers ของธนาคารโลก โดยผู้รับเหมาจะต้องยื่นเอกสารการสมัครทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารการสมัคร โดยระบุข้อความ “Application to Prequalify for Ywama New Combine Cycle Gas Turbine (CCGT) Power Plant (ICB EPGE-PQ-01/2020)”ภายใน ๒๐ ส.ค. ๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นของ มม.) ในช่องทาง ดังนี้

(๑) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ - ywamaproject@gmail.com 

(๒) ไปรษณีย์ - Managing Director, Office No.27, Nay Pyi Taw, the Republic of the Union of Myanmar

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น และหมายเลขโทรศัพท์ +๙๕ ๙ ๒๒๒๕๑๘๑, +๙๕ ๙ ๕๑๓๓๕๑๑

For further information, please click;  Invitation for Prequalification« Back to Result