ไทยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการส่งเสริมแบรนด์ท้องถิ่นกับเมียนมา

8 เมษายน 2559
ไทยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการส่งเสริมแบรนด์ท้องถิ่นกับเมียนมา

On 24 March 2016, Ambassador Pisanu Suvanajata delivered the opening address at the “Top Thai Brands 2016 Yangon: Stepping Toward Globalization” trade fair at the Myanmar Event Park. The fair was organized by the Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce of Thailand, in collaboration with the Thai Chamber of Commerce, the Federation of Thai Industries, and the Thai National Shippers Council, thus representing a synergy of the Thai public and private sector to enhance economic relations with Myanmar.

For further information of Top Thai Brands 2016 Yangon, click here: Top Thai Brands 2016 Yangon


« Back to Result