ไทยพร้อมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจแฟรนไซส์

30 พฤษภาคม 2559
ไทยพร้อมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจแฟรนไซส์
On 12 May 2016, Ambassador PisanuSuvanajata emphasized Thailand’s readiness to work with Myanmar businesses, and to share best practices in the service and franchise industry at two events organized by the Commercial Affairs Office, Royal Thai Embassy, Yangon.The first event was the 3rd HORECA Bizmatch Fair at Chatrium Hotel to promote business matching in the Hotel, Restaurant and Catering service industries, which was attended by 20 leading Thai companies in these fields. The second event was the Thailand Franchise Discovery business networking event at Novotel, which included 22 Thai franchise from various sectors, ranging from food and beverage, to services and education. For further information on Thailand is ready to share best practices in the service and franchise industry, please click here: Thailand is ready to share best practices in the service and franchise industry

« Back to Result