Update นโยบายด้านเศรษฐกิจและพัฒนาการในสาขาต่าง ๆ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

7 มิถุนายน 2559
Update นโยบายด้านเศรษฐกิจและพัฒนาการในสาขาต่าง ๆ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เศรษฐกิจเมียนมายังคงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ มีความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจในสาขาต่าง ๆดังนี้ ๑. การค้าการลงทุน ๑.๑ เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม๒๕๕๙ สหรัฐฯ ประกาศผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาเพิ่มเติมโดยได้ยกเลิกการห้ามทำธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจและธนาคารของรัฐบาลเมียนมาอีก ๑๐ แห่ง แต่ยังคงรายชื่อบุคคลและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทัพเมียนมาไว้อีก ๙๖ รายชื่อ ทั้งนี้ คาดว่าการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรเมียนมาของสหรัฐฯ น่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการลงทุนในเมียนมา ๑.๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม๒๕๕๙ นาย Scot Marcielเอกอัครราชทูต สหรัฐประจำเมียนมา ได้นำคณะผู้แทนหอการค้าอเมริกันในเมียนมา จำนวน ๓๖ คน ไปพบหารือกับกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐเมียนมาที่เนปิดอว์ เพื่อส่งเสริมโอกาสและลู่ทางการค้าและการลงทุนจากสหรัฐฯ For further information on Update นโยบายด้านเศรษฐกิจและพัฒนาการในสาขาต่าง ๆ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ click here: Update นโยบายด้านเศรษฐกิจและพัฒนาการในสาขาต่าง ๆ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

« Back to Result