เอกอัครราชทูตเปิดตัวไทยแลนด์อีลิทคารด์ในเมียนมา

24 มิถุนายน 2559
เอกอัครราชทูตเปิดตัวไทยแลนด์อีลิทคารด์ในเมียนมา
On 10 June 2016, Ambassador Pisanu Suvanajata delivered the opening address at the “Thailand Elite Hello Myanmar” event, at Sedona Hotel, to launch the “Thailand Elite Privilege Card”in Myanmar, with around 200 people participating in the event.

For further information on Thailand Elite Privilege Card click here: Thailand enhances travel experience for Myanmar visitors with Thailand Elite Card

« Back to Result