ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ e-commerce ในเมียนมา จากกการบรรยายของนาย Sumit Jasoria ผู้จัดการเว็บไซต์ shop.com เมียนมา เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

29 สิงหาคม 2560

ภาพรวมของ e-commerce ทั่วโลก

                   E-commerce หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การทำธุรกรรมหรือธุรกิจผ่านอินเตอร์เน็ต โดยในปี ๒๕๖๐ e-commerce ทั่วโลกมีมูลค่าราว ๒.๐๕ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นสูงถึง ๓.๐๕ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ๒๕๖๑ นอกจากนั้น จำนวนการค้าปลีกผ่าน     e-commerce ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันมีจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำของโลกในด้าน e-commerce ทั้งนี้เมื่อปี ๒๕๕๘ จีนและสหรัฐฯ มีการค้าปลีกในอินเตอร์เน็ตรวมกันมากกว่าร้อยละ ๕๕ ของโลก และมีการประมาณการว่า การใช้ e-commerce ผ่านโทรศัพท์มือถือได้โตถึงร้อยละ ๕๐ ของตลาด e-commerce เมื่อปี ๒๕๕๙ อย่างไรก็ดี แม้ว่าพ่อค้าปลีกจะพยายามผลักดันกลยุทธ์ออนไลน์และมีลูกค้ามาเยี่ยมชมออนไลน์มากขึ้น แต่ขณะนี้ คนยังสนใจการซื้อขายโดยตรงที่ร้านค้ามากกว่าการซื้อขายออนไลน์

 

แนวโน้มของ e- commerce ทั่วโลก

                   - โทรศัพท์มือถือจะมีบทบาทในการซื้อขายมากขึ้น

                   - ผู้ขายจะลดอุปสรรค (barrier) ในการซื้อขายออนไลน์มากขึ้น

          -ระบบตอบอัตโนมัติ (Chatbot) จะเข้ามาควบคุมการซื้อของออนไลน์ โดยระบบ Chatbot เป็นวิวัฒนาการส่วนหนึ่งของ CRM (Customer Relationship Management) หรือการบริหารความสัมพันธ์และข้อมูลจากลูกค้า
                     โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

                   - การค้าระหว่างประเทศจะเพิ่มขึ้นผ่านระบบออนไลน์

                   - โซเชี่ยลเน็ตเวิร์กจะกลายเป็นตลาดซื้อขายมากขึ้น

                   - ปริมาณการส่งสินค้าภายในวันเดียวโดยใช้เทคโนโลยีช่วยจะเพิ่มมากขึ้น

                   - การชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือและแอพพลิเคชั่นจะเพิ่มขึ้น

                   - การสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ (ระบบ Artificial intelligence AI) เพื่อการตลาดจะเพิ่มขึ้น

For further information, please click: Non-paper - 17 Aug 2017 - e-commerce in Myanmar.pdf

« Back to Result