มม. กลับมาเปิดให้บริการยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทธุรกิจทางออนไลน์ (Business e-Visa) ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๖๕

22 เมษายน 2565
มม. กลับมาเปิดให้บริการยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทธุรกิจทางออนไลน์ (Business e-Visa)  ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๖๕

มม. กลับมาให้บริการยื่นขอรับการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตั้งแต่วันที่
๑ เม.ย. ๖๕ โดยเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคที่ออกโดยกระทรวงสุขภาพ (
Ministry of Health: MoH)

          มม. ได้ระงับให้การตรวจลงตราทางออนไลน์ประเภทธุรกิจ (Business e-Visa) ๕๕ ปท. และประเภทท่องเที่ยว (Tourist e-Visa) ของผู้เดินทางจาก ๑๐๐ ปท. ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๔ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อย่างไรก็ดี ด้วยอัตราการติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่ลดลงในปัจจุบัน มม. จึงได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-๑๙ รวมทั้งมีแผนที่จะอนุญาตให้เที่ยวบินพาณิชย์ รปท. กลับมาเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๕ เป็นต้นไป ดังนั้น กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและประชากร มม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัด กปช. ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๕ ที่ผ่านมา โดย ทปช. ได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำประกันสุขภาพของผู้เดินทาง มาตรการในการเดินทางเข้า ปท. รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาด้วยการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์หลังวันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๕

ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามายัง มม. สามารถยื่นขอรับการตรวจลงตราผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://evisa.moip.gov.mm/ โดยเปิดให้ยื่นตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๖๕ เป็นต้นไป ปัจจุบัน มีผู้ยื่นสมัครแล้ว
จำนวน ๕๔ คน
  

ที่มา - https://www.moi.gov.mm/news/23822 วันที่ ๕ เม.ย. ๖๕

« Back to Result


Related News