คำสั่งฉบับใหม่ของธนาคารกลาง มม. อาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคำและการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐในตลาด

22 เมษายน 2565
คำสั่งฉบับใหม่ของธนาคารกลาง มม. อาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคำและการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐในตลาด

คำสั่งฉบับใหม่ของธนาคารกลาง มม. อาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคำและการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐในตลาด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการธนาคารวิเคราะห์ว่า นโยบายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ตปท. ฉบับใหม่ที่กำหนดให้รายได้ที่เป็นเงินตรา ตปท. ที่ถูกโอนเข้ามาใน มม. จะต้องถูกแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินจั๊ตภายใน ๑ วันทำการ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าแล้ว อาจทำให้ราคาทองคำในตลาดและอัตราการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐเกิดความผันผวน

Dr. Soe Tun หนึ่งในผู้ประกอบการค้าใน มม. ได้ให้สัมภาษณ์กับ สนข. ว่า มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในภาคการส่งออกอย่างหนัก โดยผู้ส่งออกสินค้าจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทันทีร้อยละ ๑๐.๘ เนื่องจากถูกบังคับให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ๑,๘๕๐ จั๊ต/ดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมที่ ๒,๐๕๐ จั๊ต/ดอลลาร์สหรัฐ กล่าวคือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินจำนวน ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐจะขาดทุนทันที ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ จั๊ต

ในส่วนของผู้นำเข้าสินค้า จะต้องนำเข้าโดยผ่านอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดโดยธนาคารกลาง คือ ๑,๘๕๐ จั๊ตต่อ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าที่มีความจำเป็นต้องนำเข้าโดยใช้เงินตรา ตปท. เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันสำหรับประกอบอาหาร ยารักษาโรค อุปกรณ์ก่อสร้าง และสินค้าอุปโภคบริโภคคงต้องมีการลดราคาสินค้าลงประมาณร้อยละ ๑๐ อย่างไรก็ดี มาตรการจะยังคงไม่มีผลต่อราคารถยนต์ในตลาด เนื่องจากปัจจุบัน ทางการ มม. มีคำสั่งให้ระงับการนำเข้ารถยนต์จาก ตปท.

มาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ตปท. แม้จะยังไม่มีผลกระทบโดยทันทีต่อผู้ที่ค้าขายทองคำ
ในตลาดและผู้ที่สะสมเงินตรา ตปท. เพื่อเก็งกำไร แต่ในอนาคตอาจเป็นการบังคับให้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด
เข้าใกล้อัตราแลกเปลี่ยนกลางที่ธนาคารกลางกำหนด และจะทำให้ราคาทองคำในตลาดต่ำลง โดยผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของธนาคารกลาง จะถูกลงโทษตาม กม. การบริหารเงินตรา ตปท. (
Foreign Exchange Management Law) ส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งอาจได้รับข้อยกเว้นต่าง ๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

ที่มา – DVD News, วันที่ ๔ เม.ย. ๖๕ (http://burmese.dvb.no/archives/525856)

« Back to Result


Related News