เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมงาน Dinner Talk “Investment Opportunities in Myanmar & Business Rules and Regulations for Investment in Myanmar” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมงาน Dinner Talk “Investment Opportunities in Myanmar & Business Rules and Regulations for Investment in Myanmar”  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้เข้าร่วม
งาน Dinner Talk “Investment Opportunities in Myanmar & Business Rules and Regulations for Investment in Myanmar”จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีนายวรกาญจน์ โกศล
พิศิษฐ์กุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน (ชำนาญการพิเศษ) นาย
Aung Kyi Soeเลขาธิการสหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา (Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry – UMFCCI)นายสรศักดิ์ กีรติโชคชัยกุล นายกสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) และคณะนักธุรกิจไทยและเมียนมาประมาณ ๕๐ คน เข้าร่วมงาน

          ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวเปิดงานดังกล่าวและชี้ให้เห็นว่า เมียนมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพัฒนาการด้านเศรษฐกิจที่ดีและเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญในการเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจ
ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ผ่านมา เมียนมาได้ปรับแก้และ ออกกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น ได้แก่ การออกกฎหมายบริษัท
(Companies Law) การออกกฎหมายการลงทุน (Investment Law) การออกแผนพัฒนาเมียนมาอย่างยั่งยืน (Myanmar Sustainable Development Plan – MSDP) แผนส่งเสริมการลงทุนเมียนมา (Myanmar Investment Promotion Plan)  รวมทั้งการก่อตั้งกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Ministry of Investment and Foreign Economic Relations – MIFER) นอกจากนี้ ผู้แทนจากสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมายังได้แบ่งปันประสบการณ์ในการลงทุนของภาคธุรกิจไทยในเมียนมาด้วย

          กิจกรรมข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้นำคณะนักธุรกิจทั้งสิ้น ๑๗ บริษัท เดินทางมาสำรวจโอกาสในการลงทุนที่กรุงย่างกุ้งและเมืองมัณฑะเลย์ ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒


« Back to Result