สัมภาษณ์การเข้ามาทำธุรกิจในเมียนมาร์ โดยคุณทศทิศ รอดประเสริฐ ผู้แทนธนาคารกรุงเทพประจำกรุงย่างกุ้ง
"คุณทศทิศ รอดประเสริฐ ผู้แทนธนาคารกรุงเทพประจำกรุงย่างกุ้งให้สัมภาษณ์กับ BIC เกี่ยวกับการเข้ามาทำธุรกิจในเมียนมาร์ว่า หลังจากที่ทำการศึกษาตลาดแล้วควรรีบเข้ามาลงทุนในเมียนมาร์เพื่อไม่ให้เสียโอกาส"


« Back to Result