ติดต่อกับเรา

Business Information Center (BIC)

Royal Thai Embassy, Yangon

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง (RoyalThai Embassy)

No.94, Pyay Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar

(951) 226 721 ext. 313, 314
thaibizmyanmar@gmail.com

Application for Visa / Legalization: 09.00-11.30
Collection of Visa / Legalization: 14.00-17.00

แบบฟอร์มติดต่อเรา

  • กรุณากรอก ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง
  • กรุณากรอก อีเมล ให้ถูกต้อง
  • กรุณากรอก ข้อคิดเห็น
  • กรุณากรอก อักษรภาพ ให้ถูกต้อง