หน่วยงานด้านเศรษฐกิจของเมียนมาร์

Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry (UMFCCI)

No.29, Minye Kyaw Swar Street. Lanmadaw Tsp, Yangon, Myanmar

01 214344, 01 214345 - 49
01 214483 (president), 01 214484 (secretary general)
www.umfcci.com.mm
UMFCCI Brochure

Ministry of Planning and Finance

Office No. (1) , Nay Pyi Taw

067 407023, 067 407017
067 407004
www.mopf.gov.mm

Myanmar Investment Commission (MIC)

Office Building No. (1), Thit Sar Road, Yankin Township, Yangon

01 657891, 01 658127 - 30
01 657825
www.dica.gov.mm

Customs Department

No. 132, Between Kanna Road & Pansodan Road, Kyauktadar Tsp, Yangon.

01 371229, 01 248173
01 371229
www.myanmarcustoms.gov.mm

Directorate of Investment & Company Administration (DICA)

Office No.32, Nay Pyi Taw.

067 406471, 067 406125
067 406306
www.dica.gov.mm

DICA (Yangon Office)
Office Building No. (1), Thit Sar Road, Yankin Township, Yangon

01 657891

Central Bank of Myanmar (CBM) H.Q.

Office No. 55, Nay Pyi Taw

067 405320
067 418203, 067 418130, 067 418171
www.cbm.gov.mm

CBM (Yangon)
No. 26, (A), Settmu Road, Yankin Tsp, Yangon.

01 543779
01 543743

Ministry of Foreign Affairs

Office No. 9, Nay Pyi Taw

067 412344
067 412396
www.mofa.gov.mm

Ministry of Commerce

Office No. 3, Nay Pyi Taw

067 408265, 067 408002, 067 408006
067 408004
www.commerce.gov.mm

Ministry of Electricity and Energy

Office No. 6, Nay Pyi Taw

067 411060
067 411012
www.moep.gov.mm

Ministry of Transport and Communication

Office No. 5, Nay Pyi Taw

067 411520, 09 42070 4484
067 411472, 067 412017
www.motc.gov.mm

Ministry of Industry

Office No. 30, Nay Pyi Taw

067 405320
067 405135, 067 405120
www.industry.gov.mm