ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารโลก (World Bank) ระบุว่า ศก.ของเมียนมาร์ เติบโตร้อยละ 6.8 ในปีที่ผ่านมา (เมษายน 2556 - มีนาคม 2557) ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากปีก่อน (เมษายน 2555 - มีนาคม 2556) ล่าสุดธนาคารพัฒนาเอชีย (Asian Development Bank – ADB) จัดทำรายงาน Asian Development Outlook 2014 ซึ่งประเมินว่า ศก.ของเมียนมาร์ จะเติบโตอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ่นในอีก 2 ปีข้างหน้า (เมษายน 2557 – มีนาคม 2559) ที่อัตราร้อยละ 7.8 เป็นอย่างน้อย อันเป็นผลมาจากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนที่ตอบรับกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น