รมว. กระทรวงอุตสาหกรรม มม. พบคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Commission: EEC)

22 Apr 2022
รมว. กระทรวงอุตสาหกรรม มม. พบคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Commission: EEC)

 รมว. กระทรวงอุตสาหกรรม มม. พบคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Commission: EEC)

เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๕ นาย Charlie Than รมว. ก. อุตสาหกรรม มม. ได้พบหารือกับผู้แทน คมธ. ศก. ยูเรเซีย โดยมีนาย Vitaly Maliev รอง ปธ. สมาคมมิตรภาพและความร่วมมือ มม. - รัสเซีย และสมาชิก กมธ. EEC
เป็นหัวหน้าคณะ
ในการนี้ รมช. ก. อุตสาหกรรม มม. พร้อมด้วย ขรก. ระดับ อธิบดี ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ของ มม. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารือด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มพูนการลงทุนและความร่วมมือระหว่าง ก. อุตสาหกรรม มม. กับ คมธ. ศก. ยูเรเซีย โดยฝ่าย มม. เสนอความร่วมมือด้านการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า เนื่องจาก มม. ได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการจาก รซ. ในการกลับมาดำเนินการโรงถลุงเหล็กที่ ๒ ที่เหมืองเหล็กปิ่นเพ็ท บริเวณรัฐฉาน

ฝ่าย มม. ยังได้เสนอให้มีความร่วมมือระหว่างกันในอุตสาหกรรมการผลิตยา โดย ทปช. ได้หารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ ความร่วมมือกับบริษัทด้านเภสัชกรรมของ รซ. เพื่อผลิตยารักษาโรคมะเร็ง ซึ่ง มม.
อยู่ระหว่างการพัฒนาการผลิตยาประเภทดังกล่าวใน ปท. นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าใน ปท. รวมทั้งการจัดให้มีการพบปะระหว่างนักธุรกิจของทั้งสอง ปท. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมและ ศก. ทวิภาคี

ที่มา:    นสพ. Global News Light of Myanmar วันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๕

« Back to Result


Related News