สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจากบริษัท PSI Corporation

25 มกราคม 2562
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจากบริษัท PSI Corporation

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วยนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูต และสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar - TBAM) ได้ต้อนรับคณะนักธุรกิจจากบริษัท PSI Corporation ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการสื่อสารผ่านจานดาวเทียมและผลิตรายการโทรทัศน์ทางดาวเทียมของไทย ซึ่งเดินทางไปเมียนมา ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อสำรวจโอกาสในการทำธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและการขยายตลาดการจำหน่ายสินค้าผ่านรายการโทรทัศน์และ E – Commerce

คณะได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมด้านการเมืองและเศรษฐกิจของเมียนมา ผู้แทนสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาได้บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การทำธุรกิจในเมียนมา ข้อบังคับและกฎหมายเมียนมาที่เกี่ยวข้องในตอนท้าย มีการซักถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การจดทะเบียนบริษัทในเมียนมา การร่วมลงทุนกับนักธุรกิจเมียนมา ความเป็นไปได้ของการลงทุนด้านคลังสินค้า


« Back to Result