เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอก โครงการก่อสร้างโรงแยกอากาศของบริษัท Yangon Industrial Gas (Thilawa) ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา

28 มกราคม 2562
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอก โครงการก่อสร้างโรงแยกอากาศของบริษัท Yangon Industrial Gas (Thilawa)  ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอก โครงการก่อสร้างโรงแยกอากาศของบริษัท Yangon Industrial Gas (Thilawa) (YIG)ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา กรุงย่างกุ้ง

          เอกอัครราชทูตฯ กล่าวแสดงความยินดีต่อบริษัท YIG ในการก่อสร้างโรงแยกอากาศดังกล่าวซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานในเมียนมา ตลอดจนส่งเสริมยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค (Connecting all connectivities) ที่ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒ ผลักดันให้เกิดขึ้นนอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยกว่า ๑๕ บริษัทรวมทั้ง YIG เข้ามาลงทุนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้ และขอบคุณสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) และธนาคารไทยต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเติบโตของการร่วมลงทุนของภาคเอกชนไทยและเมียนมาด้วย

          บริษัท Yangon Industrial Gas จำกัด ก่อตั้งขี้นเมื่อปี ๒๕๕๔ เป็นหุ้นส่วนกับบริษัท Bangkok Industrial Gas จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ในการผลิตด้านอุตสาหกรรมในไทยเช่น ก๊าซอ๊อกซิเจนสำหรับบริการสาธารณสุข ก๊าซไนโตรเจนสำหรับโรงแช่เยือกแข็งในอุตสาหกรรมอาหารทะเลและอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โรงแยกอากาศดังกล่าวคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และจะเป็นโรงแยกอากาศที่ใหญ่ที่สุดในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาและในเมียนมาด้วย


« Back to Result