เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมคณะนักธุรกิจไทยในเมียนมา เข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีภาคย่างกุ้ง

31 มกราคม 2563
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมคณะนักธุรกิจไทยในเมียนมา เข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีภาคย่างกุ้ง
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วยนายสรศักดิ์ กีรติโชคชัยกุล นายกสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar-TBAM) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเพียว มิน เต็ง (U Phyo Min Thein) มุขมนตรีภาคย่างกุ้ง โดยมีคณะกรรมการบริหารของ TBAM กลุ่มนักธุรกิจไทยจากเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (ประกอบด้วย บริษัท Millcon Thiha จำกัด, บริษัท Yangon Industrial Gas จำกัด, บริษัท  SCI Metal Tech (Myanmar) จำกัด บริษัท Pacific-PSP Syntech จำกัด) และผู้แทนจากบริษัทเอกชนไทยหลายรายในกรุงย่างกุ้ง เช่น ปตท. เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) SCG บริษัท Myanmar Information Highway จำกัด และโครงการ “Yangon Amata Smart & Eco City” เข้าร่วมด้วย
มุขมนตรีภาคย่างกุ้งรู้สึกยินดีกับความร่วมมือจากกลุ่มนักธุรกิจไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะจาก TBAM ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเมียนมา และรัฐบาลภาคย่างกุ้งประสงค์ที่จะเชิญชวนให้นักธุรกิจไทยเข้ามาลงทุน ในภาคย่างกุ้งมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ๑๑ แห่ง และพร้อมที่จะสนับสนุนและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ภาคเอกชนไทยประสบระหว่างการดำเนินธุรกิจในภาคย่างกุ้งและเมียนมาด้วย
ในโอกาสเดียวกัน ภาคเอกชนไทยแสดงเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับฝ่ายเมียนมา โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีศักยภาพ ๕ สาขา ได้แก่ (๑) ไอทีและเศรษฐกิจดิจิทัล (๒) อุตสาหกรรมการผลิต (๓) เกษตรกรรม การประมง และการแปรรูปอาหาร (๔) โครงสร้างพื้นฐาน และ (๕) การท่องเที่ยว นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ย้ำว่า เจตนารมณ์ดังกล่าวจะมีส่วนในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเมียนมาอย่างยั่งยืน (Myanmar Sustainable Development Plan-MSDP) โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค การสร้างงาน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ภาคเอกชนมีบทบาทนำ
หลังการหารือ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วยนายกสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา นายวิชัย กีรติพงษ์วัฒนา Assistant Vice President, Myanmar CP Live Stock นายสุรชัย พรจินดาโชติ Country Director, SCG Myanmar และนายยาซูโอะ ทสึสึอิ (Mr. Yasuo Tsutsui) Managing Directorโครงการ “Yangon Amata Smart & Eco City” ได้มอบเงินบริจาคจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๑,๘๓๕ ดอลลาร์สหรัฐแก่มุขมนตรีภาคย่างกุ้งเพื่อการซื้ออุปกรณ์กีฬาให้เยาวชนในภาคย่างกุ้งด้วย

https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyYangon/posts/568024003785964

« Back to Result