การเข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดง Franchise และสินค้าจากประเทศไทย “Thailand Smart Franchise & Product 2022”

27 ตุลาคม 2565
การเข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดง Franchise และสินค้าจากประเทศไทย “Thailand Smart Franchise & Product 2022”
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายยอดยิ่ง ศุภศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Thailand Smart Franchise & Product 2022” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง Smart SME Myanmar, EXIM BANK Thailand และ SME Development Bank Thailand ณ ห้างสรรพสินค้า Makro Myanmar (SatSan) กรุงย่างกุ้ง โดยงานดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2565 และมีผู้ประกอบการ SME ของไทยในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อาหาร เครื่องใช้ และบริการ ใสร่วมนำเสนอแฟรนไชส์สินค้ากว่า 20 แบรนด์ โดยมีชาวเมียนมาที่สนใจในสินค้าไทยและเห็นถึงโอกาสของการต่อยอดธุรกิจมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

« Back to Result