สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา จัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “Myanmar Insight 2017”

2 ตุลาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา จัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “Myanmar Insight 2017”

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ "Myanmar Insight 2017" ที่โรงแรม Sofitel Sukhumvitโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายด้านเศรษฐกิจของเมียนมา รวมทั้งโอกาสการค้าการลงทุน ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนไทยที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจในเมียนมา ตลอดจนการสนับสนุนจากภาครัฐและสมาคมนักธุรกิจไทยฯ แก่นักธุรกิจไทยที่สนใจจะลงทุนในเมียนมาราว ๕๐๐ คน 

                   นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวเปิดงาน โดยเน้นเรื่องความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเมียนมา ซึ่งนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง     การต่างประเทศ เป็นรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าเยี่ยมคารวะนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา ทั้งนี้ จากประสบการณ์การเป็นทูตประจำประเทศเมียนมา และการรับฟังข้อมูลจากนักธุรกิจไทยสังเกตได้ว่า () นักธุรกิจไทยพอใจกับประสบการณ์การดำเนินธุรกิจกับนักธุรกิจเมียนมา โดยมองว่า ชาวเมียนมาเป็นคนน่าเชื่อถือและรักษาคำพูด () นักธุรกิจไทยในเมียนมาคือแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินธุรกิจในเมียนมา โดยขณะนี้ สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมามีสมาชิกเกือบ ๒๐๐ บริษัท () ชาวเมียนมามีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าไทย และเห็นว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมต่อราคา ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรรักษาไว้ จึงขอให้นักธุรกิจไทยดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสังคม


For further information, please click: PR - 30 Sep 2017 - Embassy and TBAM organize Myanmar Insight 2017 seminar

« Back to Result