สถานเอกอัครราชทูตฯ หารือกับสมาคมผู้ประกอบการชาติพันธุ์ของเมียนมา เกี่ยวกับความร่วมมือไทย-เมียนมา

14 พฤศจิกายน 2561
สถานเอกอัครราชทูตฯ หารือกับสมาคมผู้ประกอบการชาติพันธุ์ของเมียนมา เกี่ยวกับความร่วมมือไทย-เมียนมา

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อุปทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้พบหารือกับนาย Aye Win รองประธานสมาคมผู้ประกอบการชาติพันธุ์ของเมียนมา (Myanmar Ethnic Entrepreneurs’ Association – MEEA) พร้อมผู้บริหารของ MEEA โดยได้หารือเกี่ยวกับการก่อตั้งและวัตถุประสงค์ของ MEEA เพื่อส่งเสริม () การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจของชนกลุ่มน้อยในเมียนมา () เครือข่ายผู้ประกอบการกลุ่มชาติพันธุ์ และ () ธุรกิจของผู้ประกอบการดังกล่าว ทั้งในเมียนมาและต่างประเทศ

 

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว MEEA มีแผนจะ () จัดงาน Myanmar Ethnic Traditional Culture and Tourism Promotion Festival ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ Kyike San Stadium กรุงย่างกุ้ง และ () พัฒนาสินค้าของชาติพันธุ์เมียนมา (Product of Ethnic Myanmar – POEM) ซึ่งอุปทูตรับที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ MEEA ให้สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา และนักธุรกิจในประเทศไทยเข้าร่วม รวมถึงการสนับสนุนให้ MEEA พบและหารือกับหน่วยงานไทยในด้าน OTOP ต่อไป


« Back to Result